C/ Roma, 21 Pol ind. Cova Solera - Rubí, 08191, Barcelona

Tauler aglomerat estàndard

Tauler de partícules per aplicacions d’interior en ambient sec

Tauler aglomerat estàndard
DIMENSIONS (mm)
3660x2070 2800x2070 2440x1220
GRUIXOS (mm)
10 16 19 22 25 30

No totes les combinacions de mesures són possibles
Per a altres mesures i gruixos, consultar