C/ Roma, 21 Pol ind. Cova Solera - Rubí, 08191, Barcelona

Tauler alistonat

Tauler fabricat a base de llistons massissos encolats entre si

tauler enllistonat
DIMENSIONS (mm)
2500x1250 4000x125 3000x1220
GRUIXOS (mm)
14 18 22 30 40
ESPECIES
Avet Pi Faig Roure

No totes les combinacions d’espècies i mesures són possibles
Per conèixer disponibilitat, consultar