C/ Roma, 21 Pol ind. Cova Solera - Rubí, 08191, Barcelona

Tauler OSB hidròfug

Tauler d’encenalls orientats per aplicacions d’interior en ambients humits

Tauler OSB hidròfug
DIMENSIONS (mm)
2500x1250
GRUIXOS (mm)
9 12 15 18 22

No totes les combinacions de mesures són possibles
Per a altres mesures i gruixos, consultar